In deze Privacyverklaring kunt u lezen waarom wij persoonsgegevens van u nodig hebben. U kunt lezen wat wij met die persoonsgegevens doen en welke rechten u heeft.

Wij zijn CoVino.
Ons adres is: Kaatsbaan 27, 3601 EB Maarssen, Nederland.

Als u vragen heeft over uw privacy of over deze verklaring dan kunt u contact opnemen met onze privacyfunctionaris via de receptie of door een mail te sturen naar info@co-vino.nl

Welke persoonsgegevens

Welke gegevens wij van u nodig hebben, hangt er van af of u:

• Gast bent in bij CoVino
• Leverancier bent van CoVino
• Bij ons werkt of wilt werken

Cameratoezicht

Het kan ook dat wij persoonsgegevens van u krijgen omdat u op bezoek bent op onze locatie. Binnen ons pand maken wij gebruik van cameratoezicht. Dit voor uw en onze veiligheid. 

In alle gevallen geldt dat Politie en Justitie ons in het kader van onderzoek of zaken van openbare orde kunnen vragen persoonsgegevens door te geven.

Uw persoonsgegevens bij ons en uw rechten

Inzake uw persoonsgegevens heeft u zelf ook rechten, u heeft o.a.:

• recht op inzage van uw gegevens
• recht op verbetering van onjuiste gegevens
• recht op verwijdering van gegevens (waarvoor CoVino geen reden voor bewaring meer heeft)

Als u van deze of andere rechten gebruik wil maken, dan kunt u contact met ons opnemen. Bij voorkeur via ons mailadres info@co-vino.nl 

Bijzondere persoonsgegevens

In principe vragen wij geen bijzondere persoonsgegevens van u. Het kan echter zo zijn dat u toch bijzondere gegevens aan ons doorgeeft. Bijvoorbeeld omdat u ons dieetwensen doorgeeft. Deze gegevens helpen ons u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als dat mogelijk is worden deze gegevens anoniem gehouden. Ze worden in ieder geval zo snel mogelijk vernietigd.

Tot slot

Wij proberen onze privacyverklaring up-to-date te houden. Het kan dus zijn dat de verklaring wijzigt. U leest hier onze laatst bijgewerkte versie van 25 oktober 2018. Bent u van mening dat er iets ontbreekt of fout is aan onze privacyverklaring, dan stellen wij het op prijs als u dat doorgeeft via het mailadres info@co-vino.nl

Heeft u klachten over hoe wij met uw privacy omgaan en vindt u dat wij u hierbij niet goed helpen, dan heeft u het recht een klacht in te dienen. U kunt deze klacht indienen bij de Nederlandse toezichthouder voor privacy zaken: de Autoriteit Persoonsgegevens. Hoe u een klacht indient leest u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Uiteraard hopen wij dat dat laatste niet nodig is.